3-visjon AS

Trehus som varer i generasjoner

3-visjons veggelementer skaper bærekraftige hus med lave karbondioksidutslipp og lav miljøbelastning. For oss er bærekraft viktig på alle nivåer.
Derfor stiller vi høye krav til våre samarbeidspartnere og jobber for å minimere vår miljøpåvirkning.

Kontakt

Langsiktig konstruksjon

Ifølge undersøkelser varer tradisjonelt bygde hus laget utelukkende av tre ca. 200 år før de krever store renoveringer. 3-visjons konstruksjon er basert på den tradisjonelle lafteteknikken med det beste treverket, slik at du får et hus med lang levetid. Vi bygger ikke billig for denne generasjonen – vi bygger effektivt for flere generasjoner.

De fleste hus som bygges i dag er standard trehus, med plast og mineralull i veggene. Ifølge de samme undersøkelsene holder disse husene rundt 35 år før de trenger oppussing. Hvis vi ser tilbake i historien, har vi ikke bygget hus med plast særlig lenge. Vi har derfor fortsatt lite kunnskap om hvordan det påvirker huset og oss mennesker på sikt.

Väggelement i hållbara hus -
Miljövänliga väggelement

Reduserte utslipp og miljøpåvirkning

Når du velger et hus bygget utelukkende i tre, gir det reduserte karbondioksidutslipp. Et rent trehus fortsetter også å binde karbondioksid gjennom hele levetiden. Det betyr at du som bor i huset vil redusere utslippene i lang tid fremover.

Vi i 3-visjon unngår uorganiske materialer så langt det lar seg gjøre. Det eneste som ikke består av tre i veggelementene våre er skruer og en tetningslist, som sitter mellom plankene. Fordi treverket sveller og krymper avhengig av fuktigheten i luften, er disse påkrevd. Listen består i dag av polyuretanskum, men vi jobber med å finne et enda bedre alternativ med minimal miljøbelastning.

Väggelement i hållbara hus - 3-visjon
Väggelement i hållbara hus - 3-visjon

Holdbarhet på alle nivåer

Vi streber etter å redusere vårt økologiske fotavtrykk så mye som mulig. Derfor velger vi lokalt trevirke og lokale leverandører, for å redusere utslippene fra transport. Vi stiller også høye krav til våre leverandører og samarbeidspartnere om å ha en like sterk miljøtankegang som oss.

Materialene vi bruker holder lenge. Men én dag har de tjent ferdig og må resirkuleres. Av flere grunner har vi valgt bort materialer som plast, steinull, glassull og gipsplater. En av de grunnene er at de ikke kan resirkuleres på en god måte. Tre kan resirkuleres og brukes når huset skal rives. Husene våre kan demonteres fullstendig og alle materialer kan gjenbrukes i et nytt bygg.

Väggelement i hållbara hus - 3-visjon