3-visjon AS

För en bättre miljö på alla plan

Miljötänket är starkt på 3-visjon. Från det lilla till det stora vill vi bidra till en bättre miljö genom våra väggelement. Både som producent, arbetsgivare och samarbetspartner.

Kontakta oss!

Sund inomhusmiljö

Hus som är byggda helt i trä ger ett särskilt inomhusklimat. Förutom att huset andas och är varmt upplevs det även sundare. Många vittnar om att luftrörsbesvär och allergier blir bättre i rena trähus med endast naturliga material. Det gör att många idag vill bygga i trä, både till hem och till offentliga fastigheter där många vistas, som skolor.

Våra stressnivåer sänks av att vistas i trähus. Det beror på att vi blir lugnare av naturliga material. Stressen sänks också i ett tätt hus, där ljuden blir behagligt dämpade. Luften i ett trähus blir även mindre torr, vilket är särskilt bra under de kalla och torra vintrarna i Norden. Sammantaget har hus byggda med våra väggelement en positiv effekt på vår hälsa.

Väggelement för bättre miljö - 3-visjon
Väggelement i kvalitet - 3-visjon

Minimalt klimatavtryck

Med våra väggar som är tillverkade av enbart naturliga material sänker vi CO2 uttaget enormt! En jämförelse från 2015 visar att en betongvägg med cellplast genererar nästan 14ggr det CO2 utsläpp våra väggar gör, och även den typ av vägg som ligger närmast står för mer än det dubbla utsläppet. Slutsatsen: använd trä och naturliga material i största möjliga utsträckning.

God arbetsmiljö

För oss som företag är våra medarbetare vår allra viktigaste resurs. I våra medarbetarenkäter får vi toppbetyg på arbetsmiljön, och vi arbetar ständigt för att utveckla den. Den viktigaste biten för oss är samhörighet och delaktighet. Alla våra medarbetare är precis lika viktiga för 3-visjons verksamhet, oavsett om du monterar väggelement, tar emot virke i en maskin eller arbetar med personalfrågor.

När vi anställer nya medarbetare är det viktigaste att den personen passar in i vårt team – inte vad den har gjort förut. Vi ser till att använda alla våra medarbetares kompetenser, och företaget formas därför till stor del efter våra medarbetare.

Väggelement för bättre miljö - 3-visjon
Väggelement för bättre miljö - 3-visjon

Bra lokalmiljö

3-visjons fabrik ligger i Drevsjö i Norge, nära svenska gränsen i norra Dalarna. Här är skogen alltid nära och vi ser till att köpa vårt virke så lokalt vi bara kan. För oss är det viktigt att bidra till det lokala samhälle vi verkar i. Därför väljer vi lokala leverantörer så långt det går, för att bidra till en cirkulär ekonomi i vårt område. Vi vill också att 3-visjon blir en stor och trygg arbetsgivare, för vi värnar om arbetstillfällena i glesbygden.

Hållbar global miljö

Sist men inte minst vill vi bidra till utvecklingen av en hållbar miljö på vår planet. Därför tar vi fram väggelement för hus som kan stå i generationer.

Väggelement för bättre miljö - 3-visjon