3-visjon AS

Trähus som består i generationer

3-visjons väggelement skapar hållbara hus med låga koldioxidutsläpp och låg miljöpåverkan. För oss är det viktigt med hållbarhet i alla led.
Därför ställer vi höga krav på våra samarbetspartner och arbetar för att minimera vår miljöbelastning.

Kontakta oss!

Långsiktigt byggande

Traditionellt byggda hus enbart i trä klarar sig enligt undersökningar cirka 200 år innan de kräver större renoveringar. 3-visjons konstruktion bygger på den traditionella timringstekniken med det bästa virket, för att du ska få ett hus med lång livslängd. Vi bygger inte billigt för den här generationen – vi bygger effektivt för flera generationer.

De flesta hus som byggs idag är regelhus i trä, med plast och mineralull i väggarna. Dessa hus klarar enligt samma undersökningar cirka 35 år innan de får renoveringsbehov. Om vi ser tillbaka i historien har vi inte byggt hus med plast särskilt länge. Vi har därför ännu lite kunskap om hur det påverkar huset och oss människor på sikt.

Väggelement i hållbara hus - 3-visjon
Väggelement i hållbara hus - 3-visjon

Minskade utsläpp & miljöpåverkan

När du väljer ett hus byggt enbart i trä medför det minskade koldioxidutsläpp. Ett rent trähus fortsätter även att binda koldioxid under hela sin livstid. Det innebär att du som bor huset minskar utsläppen under lång tid framöver.

Vi på 3-visjon undviker oorganiska material så långt det är möjligt. Det enda som inte består av trä i våra väggelement är skruv och en tätningslist som sitter mellan plankorna. Eftersom träet sväller och krymper beroende på fuktigheten i luften krävs det sådana. Idag består listen av polyuretanskum, men vi arbetar för att hitta ett ännu bättre alternativ med minimal miljöpåverkan.

Väggelement i hållbara hus - 3-visjon
Väggelement i hållbara hus - 3-visjon

Hållbarhet i alla led

Vi strävar efter att sänka vårt ekologiska fotavtryck så mycket som det går. Därför väljer vi lokalt virke och lokala leverantörer, för att minska utsläppen från transporter. Vi ställer även höga krav på att våra leverantörer och samarbetspartners ska ha ett lika starkt miljötänk som vi har.

Material vi använder håller länge. Men en vacker dag har det till slut tjänat klart och behöver återvinnas. Vi har av flera skäl valt bort material som plast, stenull, glasull och gipsskivor. Ett av de skälen är att de inte kan återvinnas på ett bra sätt. Trä kan återvinnas och tas tillvara när huset behöver rivas. Våra hus kan demonteras fullständigt och allt material kan återanvändas i en ny byggnad.

Väggelement i hållbara hus - 3-visjon